RUTAS

Peña Trevinca (por Maluro)

1. PENA TREVINCA

(por Maluro).

Vilanova > Maluro > Pena Trevinca > Valmeladas > Vilanova

2. PENA TREVINCA

(por Valmeladas y Sestil).

Vilanova > Valmeladas > Morteira de Campos > Pena Trevinca > Sestil > Vilanova

3. PENA TREVINCA

(por Maluro y Sestil).

Vilanova > Maluro > Pena Trevinca > Sestil > Vilanova

4. PENA TREVINCA

(por Maluro y A Serpe).

Vilanova > Maluro > Pena Trevinca > A Serpe > A Ponte

5. PENA TREVINCA - MONCALVOA SERPE

Vilanova > Maluro > Pena Trevinca > Lagoas de Piatorta > Moncalvo > A Serpe > A Ponte

6. O TEIXADAL - PENA TREVINCA

Vilanova > Morteira de Campos > O Sacedo > O Teixadal > A Cabrita > Pena Negra > Pena Trevinca > C. Raso > Valmeladas > Vilanova

7. O TEIXADAL - SAN XIL DE CASAIO

Vilanova > Morteira de Campos > O Sacedo > O Teixadal > Ermita de San Xil > Casaio

8. O TEIXADAL - A CABRITA

Vilanova > Morteira de Campos > O Sacedo > O Teixadal > A Cabrita > Fonte da Cova

9. TRAVESÍA DAS LAGOAS: A SERPE - OCELO

A Ponte > O Fial > A Serpe > Ocelo > A Ponte

10. LAGOA DE A SERPE

A Ponte > O Fial > A Serpe > variante O Fial > A Ponte

11. LAGOAS DE OCELO - CARRIZAIS -LACEIRA

A Ponte > Ocelo > Carrizais > Laceira > Xares

12. TRAVESÍA: LAGOAS DE A CALVA -A SERPE

Tablilla de As Lagoas > Sestil de A Calva > Pico de Ocelo > Lagoa de Ocelo > Lagoa de A Serpe > A Ponte

13. LAGOAS DE A CALVA - SESTIL

As Lagoas das Tablillas > Lagoas > Sestil de A Calva > Xares

14. VALMELADAS-PONTÓN ASOLGAS - O ESCAMBRÓN

Vilanova > Minas de wólfram > Valmeladas > Pontón de As Olgas > A Ponte > Vilanova

15. PR-G 198 MALURO - PENATREVINCA

Vilanova > Maluro > Pena Trevinca > Variante Meladas

16. PR-G 199 A PONTE - PENATREVINCA

A Ponte > Meladas > Sestil Alto > Pena Trevinca

17. PR-G 200 RUTA DAS LAGOAS

A Ponte > Ocelo > A Serpe > A Ponte

18. PR-G 201 INTEGRAL SERRA CALVAPENA TREVINCA

As Lagoas das Tablillas > Ocelo > A Serpe > Pena Trevinca

19. PR-G 211 SENDA VERDE DO XARES

As Lagoas das Tablillas > Ocelo > A Serpe > Pena Trevinca